Zkvalitnění výuky na AHOL-SŠGTL

Michal KubíkProjekty školy

 

Projekt:                                 Zkvalitnění výuky na AHOL-SŠGTL

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0017261

Realizace:                             duben – říjen 2022

Poskytnutá částka:             1. 586. 000,- Kč

 

AHOL-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství úspěšně zrealizovala projekt „Zkvalitnění výuky na AHOL-SŠGTL“. Pořídili jsme vybavení multimediální učebny pro zvýšení kvality v klíčových kompetencích „přírodní vědy“, „komunikace v cizích jazycích“ a „práce s digitálními technologiemi“ s kapacitou 24 žáků

Učebna byla vybavena novým nábytkem a  výpočetní technikou a kvalitativně ovlivní vzdělávání žáků pro získávání požadovaných kompetencí uplatnitelných na trhu práce.

Projekt byl spolufinancován z fondů EU.