Adaptační kurz prvních ročníků 2022/2023

Michal KubíkAktuality ze školy

Žáci prvních ročníků se, jak už napovídá tradice, zúčastnili adaptačního kurzu. Ten se konal v rekreačním středisku Beskydského H-RESORTU ve dnech 7. až 9. září. Jak žáci, tak učitelé se na něj těšili.

Adaptační kurz je hlavně akcí poznávací a stmelovací, čemuž odpovídala jeho náplň. Proces poznávání započal již ve vlaku, kde si část třídy začala zpívat, a další se přidali. Dobrá nálada je neopustila ani při čekání na autobus, který měl malé zpoždění. Čas jsme vyplnili běhacím závodem na hřišti. Po vydatném obědě žáky čekaly aktivity vedené jejich třídními učiteli. Tento den byl zaměřen hlavně na sbližování v rámci tříd, zakončen však byl aktivitami pro všechny společnými. Nejlepší ohlas měla soutěž Na novináře, kdy žáci měli pořídit fotky při cestě do vesmíru a okomentovat je.

Druhý den se dopoledne žáci vydali na fáborkovou hru do lesa, kde již byli rozděleni do skupinek napříč třídami a měli plnit úkoly, které zapisovali do připravených kartiček. Odpoledne si pro ně tělocvikář pan Michal Hofman připravil aktivity zaměřené na důvěru, vzájemnou pomoc, šikovnost a vytrvalost. Žáci si pomáhali při zdolávání úkolů a kooperativně řešili nastalé problémy. Hry na hřišti byly zaměřeny na jejich sportovní schopnosti, které využili při skákání v pytli, spojování se lanem nebo při kuličkovém závodě. Večer následovalo vyhodnocení a předání věcných cen pro vítěze. Je třeba říct, že si všichni zúčastnění zaslouží velkou pochvalu. Odměnou za takto náročný den byla pro všechny večerní diskotéka.

Adaptační kurz splnil cíle, které si předsevzal. Žáci se navzájem lépe znají, užili si zábavu, podnikli mnohá dobrodružství a mají plno sil do nového školního roku. Nejen do tohoto roku jim chceme popřát hodně školních úspěchů, zdraví a spokojenosti.