Přípravné kurzy


Připrav se s námi ke zkouškám z českého jazyka a matematiky.

O přípravném kurzu


Přihlas se do přípravného kurzu k přijímacím zkouškám a pojisti si svůj úspěch pro přijetí ke studiu. Čeká tě celkem 20 vyučovacích hodin věnovaných přípravě k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky.

Organizační informaceRozsah
20 vyučovacích hodin věnovaných přípravě k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky

Místo konání
Dušní 1106/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Termín konání kurzu
Začínáme v úterý 23.1. 2024 v 15:00 - 16:35

Cena
1.800 Kč / kurz

 V PŘÍPADĚ NÁSTUPU NA NAŠÍ ŠKOLU TI VRÁTÍME 600 KČ ZPĚT !!

Poslední termín pro podání přihlášky
Přihlásit se můžeš nejpozději do 18. 1. 2024

Přihláška do kurzu

Kliknutím na “Odeslat” souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje budou uchovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpis a použity pro veškeré potřebné účely společnosti AHOL.

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu zákona Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení") výběrovými školami AHOL (dále jen „AHOL") jako správci, a to v rozsahu Vámi poskytnutých údajů (dále jen "Osobní údaje") pro účely zpětného kontaktování ze strany AHOL na dobu 1 roku ode dne odeslání kontaktního formuláře.
Taktéž berete na vědomí, že poskytnutí Vašich Osobních údajů je dobrovolné a můžete kdykoli udělený souhlas odvolat písemným oznámením o odvolání souhlasu doručeným AHOL. Dále berete na vědomí, že máte práva dle ustanovení článků 13 až 22 Nařízení, t.j. zejména právo požádat AHOL o informaci o zpracování svých osobních údajů, vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů, právo požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů, právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracovávání osobních údajů, právo na přenositelnost údajů jinému správci případně se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde můžete požadovat nápravu. Veškeré informace předané AHOL jsou přísně důvěrné.
Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytujete dle Zásady ochrany osobních údajů školy: