obecný úvodní obrázek příspěvku sšgtl ahol

Soutěž „Znáš svůj kraj?“

Michal Kubík Projekty školy

Název projektu: Soutěž „Znáš svůj kraj?“ Registrační číslo: 0756/2023/KaŠ Poskytovatel: Statutární město Ostrava Doba realizace: 1/2023 – 12/2023 Částka: 100.000,- Kč AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství uspořádala v pátek 10. listopadu 2023 …

Zkvalitňování vzdělávání na AHOL-SŠGTL

Michal Kubík Projekty školy

  Zkvalitňování vzdělávání na AHOL-SŠGTL je spolufinancován Evropskou unií.  Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin. Registrační …

Soutěž „Znáš svůj kraj?“

Michal Kubík Projekty školy

Název projektu:         Soutěž „Znáš svůj kraj?“ Registrační číslo:       0629/2022/ŠaS Poskytovatel:             Statutární město Ostrava Doba realizace:          1/2022 – 12/2022 Částka:                       50.000,- Kč AHOL – Střední …

Zkvalitnění výuky na AHOL-SŠGTL

Michal Kubík Projekty školy

  Projekt:                                 Zkvalitnění výuky na AHOL-SŠGTL CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0017261 Realizace:                             duben – říjen 2022 …

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II

Michal Kubík Projekty školy

    Název projektu:         Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II Registrační číslo:       CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 Poskytovatel:             Moravskoslezský kraj, financování z OPVVV Doba realizace:          3/2022 – 11/2023 Částka:                  …

Podpora doučování pro ZŠ, SŠ a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, pro kalendářní rok 2022

Michal Kubík Projekty školy

    Název projektu:         Podpora doučování pro ZŠ, SŠ a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, pro kalendářní rok 2022 Registrační číslo:       0173/DOUCOVANI_SKOLY/2022 / 9928/2022-2 Poskytovatel:             MŠMT Doba realizace:          1/2022 – 8/2022 Částka:                       71.500,- Kč …

Prevence rizikových projevů chování 2021 – 2022

Michal Kubík Projekty školy

Název projektu:            Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní  2021/2022 Registrační číslo:        03345/2021/ŠMS Poskytovatel:                Moravskoslezský kraj Doba realizace:             9/2021 – 8/2022 Částka:                        78.000 Kč   Na AHOL …

Soutěž „Znáš svůj kraj?“

Michal Kubík Projekty školy

Název projektu:         Soutěž „Znáš svůj kraj?“ Registrační číslo:       0692/2021/ŠaS Poskytovatel:             Statutární město Ostrava Doba realizace:          1/2021 – 12/2021 Částka:                       50.000,- Kč AHOL – Střední …

obecný úvodní obrázek příspěvku sšgtl ahol

Prevence rizikových projevů chování 2019-2020

ssgtl_ahol Projekty školy

Název projektu:         Prevence rizikových projevů chování Poskytovatel:             Moravskoslezský kraj Doba realizace:          9/2019 – 8/2020 Částka:                      68.000,- Kč Naše škola obdržela  dotaci z prostředků Moravskoslezského  kraje na realizaci projektu „Prevence  2019/2020“.Projekt bude realizován …