obecný úvodní obrázek příspěvku sšgtl ahol

DIGIPROPAST A DIGIPOMŮCKY 2023

Michal KubíkProjekty školy

Název projektu: DIGIPROPAST A DIGIPOMŮCKY 2023
Evidenční číslo: 0314/DIGI/2023
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba realizace: 1/2023 – 12/2023
Částka: 321.000,- Kč

Projekt DIGIPROPAST A DIGIPOMŮCKY 2023 byl realizován v rámci výzvy MŠMT dotací z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti a na vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí. Účel dotace v rámci tohoto projektu byl členěn do dvou oblastí podpory:
– část podpory A směřovala na podporu prevence digitální propasti, jejímž cílem bylo snížení nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi,
– část podpory B směřovala na vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí.