Jídelna


Školní jídelna sídlí v komplexu AHOL v Dušní ulici.

Elektronický stravovací systém


Jak zaplatit oběd


Vážení rodiče, milí žáci, milí studenti,

pro objednávání, úhradu i výdej obědů v naší školní jídelně je zřízen elektronický stravovací systém. Objednávání obědů je možné přes internetovou stránku

http://jidelna.ahol.cz/dusni

a to nejpozději den předem do 12.00 hodin.

Podmínkou pro získání přihlašovacích údajů do elektronického stravovacího systému je registrace strávníka (Přihláška ke stravování, kterou žák obdrží při nástupu do školy). Žáci si musí předem vyzvednout své čipy, které dostanou u vedoucího školní jídelny, pana Bernáta, oproti vratné kauci, ve výši 100,- Kč.  Pan Bernát zároveň čip zaktivuje a přidělí přihlašovací kód.

Kontakt na pana Bernáta: jidelna@ahol.cz, mobil: 724 314 387, osobně pak v budově AHOL - Střední školy gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 1106/8, Ostrava-Vítkovice, kancelář vedoucího školní jídelny. Provozní doba pro vyřizování těchto administrativních záležitostí je ve školním roce každý pracovní den 8.00 – 10.00 a 12.00 – 14.00 hod.

(Je možno vyřídit i o prázdninách ve dnech 27. 8. - 31. 8., v čase mezi 8.00 – 12.00 hodinou). Následně můžete začít zasílat platby na účet vedený u Komerční banky:

115 – 971970237/0100

POZOR, JEDNÁ SE O JINÉ ČÍSLO ÚČTU, NEŽ JE ÚČET PRO ÚHRADU ŠKOLNÉHO. Nutno uvádět variabilní symbol, který bude přiřazen při aktivaci čipu. Bez tohoto symbolu není možné identifikovat, pro koho je platba určena.

Touto platbou vytvoříte kredit, ze kterého budou na základě objednávání obědů čerpány finanční prostředky za stravování.

Jeden oběd (polévka, hlavní jídlo – zde výběr ze dvou jídel, nápoj) stojí 50,- Kč.

Platby provádějte v minimální výši 200,- Kč.

Na výše uvedené internetové stránce můžete sledovat informace o výši nevyčerpaných finančních prostředků i o odebraných obědech.

Finanční prostředky můžete doplňovat průběžně. Konečné vyúčtování, včetně vrácení nevyčerpaných peněz, bude provedeno vždy po skončení školního roku v termínu do 20.7.

 

Ing. Hana Holíková
jednatelka společnosti

Objednej si a sněz


Jakmile jsi registrovaný/á v systému, můžeš se přihlásit do aplikace, kde si vždy den předem do 12:00 objednáš oběd na následující den.

Kdy zajít na oběd
11:50 hod. – 13:15 hod.

Objednej si přes aplikaci