Soutěž „Znáš svůj kraj?“

Michal KubíkProjekty školy

Název projektu:         Soutěž „Znáš svůj kraj?“

Registrační číslo:       0629/2022/ŠaS

Poskytovatel:             Statutární město Ostrava

Doba realizace:          1/2022 – 12/2022

Částka:                       50.000,- Kč

AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství uspořádala v pátek 11. listopadu 2022 2. ročník soutěže určené pro žáky 8. a 9. tříd základních škol s názvem „Znáš svůj kraj? aneb cesta do přírody…“. Záštitu nad druhým ročníkem této soutěže převzali náměstkyně primátora statutárního města Ostravy Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph. D., Ing. Petr Koudela, jednatel společnosti Moravian – Silesian Tourism  a starosta městského obvodu Ostrava – Vítkovice Richard Čermák.

Soutěž se konala v budově školy na Dušní ulici 1106/8 v Ostravě – Vítkovicích                a zapojila se do ní šestičlenná družstva žáků základních škol. Celá soutěž byla opět zaměřena na cestovní ruch v Moravskoslezském kraji a statutárním městě Ostravě, tentokrát však s podtitulem „Cesta do přírody“. Tomu odpovídalo i zaměření jednotlivých soutěžních stanovišť.

 

Při registraci účastníků si kapitáni soutěžních družstev vylosovali soutěžní pořadí. Následovalo slavnostní zahájení celé soutěže v aule školy. Po tomto slavnostním zahájení jednotlivá družstva v doprovodu žáků pořádající školy navštívila podle stanoveného harmonogramu jednotlivá soutěžní stanoviště.

Podle propozic si soutěžní družstva musela předem připravit pro svou třídu dvoudenní školní zájezd v rámci Moravskoslezského kraje na téma Cesta do přírody. Volba navštívených míst, celkové trasy, programu a termínu byla na rozhodnutí soutěžících. Takto připravenou školní exkurzi včetně nákladů pak prezentovali v PowerPointu před soutěžní porotou.

Na dalších stanovištích soutěžící absolvovali zeměpisný kvíz zaměřený na cestovní ruch Moravskoslezského kraje v délce 45 minut, dále na základě získaných indicií poznávali jednu z chráněných krajinných oblastí Moravskoslezského kraje i různé lokality a objekty v oblastech Poodří, Beskydy a Jeseníky a také krajové speciality. Na všech stanovištích soutěžící získávali body a tím i celkové umístění v soutěži.

Do druhého ročníku soutěže se zapojilo celkem 8 družstev. Pod číslem 1 startovalo soutěžní družstvo ZŠ Provaznická, Provaznická 831/64, pod číslem 2 ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, pod číslem 3 družstvo ZŠ Ostrava, Matiční 5, pod číslem 4 družstvo ZŠ a MŠ Horymírova 100, pod číslem 5 družstvo ZŠ a MŠ Chuchelná, Komenského 186, pod číslem 6 družstvo ZŠ Ostrava – Dubina, Františka Formana 45, pod číslem 7 družstvo ZŠ a MŠ Waldorfská a pod číslem 8 družstvo ZŠ Michálkovice.

Druhého ročníku soutěže Znáš svůj kraj? se zúčastnilo celkem 48 soutěžících ze 8 základních škol. Na 1. místě se umístilo družstvo ze ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 831/64 ve složení Tereza Jancová, Šarlota Lucigová, Jakub Závěta, Lukáš Zych, Kristián Fančovič a Filip Halfar. Druhé místo obsadilo družstvo ze ZŠ Ostrava, Matiční 5 ve složení Jakub Lasevič, Václav Jirman, Nora Labuzíková, Linh Nguyen, Jakub Valošek a Dafni Grycová. Na třetím místě se umístilo družstvo ze ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, ve složení Kryštof Pyka, Damián Lach, Karel Neuwirth, Tadeáš Malík, Kateřina Krajíčková a Klára Kaločová.

Zvláštní cenu ředitelky pořádající AHOL – Střední školy gastronomie, turismu             a lázeňství za zisk nejvyššího počtu bodů v zeměpisném kvízu získali Amálie Platošová ze ZŠ Michálkovice,  Jakub Závěta ze ZŠ Provaznická, Provaznická 831/64  Linh Nguyen ze ZŠ Ostrava, Matiční 5.

Cenu za nejlepší prezentaci školního zájezdu získalo družstvo ze ZŠ Ostrava, Matiční 5.

Tato akce byla financována z rozpočtu statutárního města Ostrava.