obecný úvodní obrázek příspěvku sšgtl ahol

Soutěž „Znáš svůj kraj?“

Michal KubíkProjekty školy

Název projektu: Soutěž „Znáš svůj kraj?“
Registrační číslo: 0756/2023/KaŠ
Poskytovatel: Statutární město Ostrava
Doba realizace: 1/2023 – 12/2023
Částka: 100.000,- Kč

AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství uspořádala v pátek 10. listopadu 2023 3. ročník soutěže určené pro žáky 8. a 9. tříd základních škol s názvem Znáš svůj kraj? Letošní ročník soutěže byl zaměřen na technické památky Ostravy a Moravskoslezského kraje a nesl podtitul …aneb po stopách technických památek.
Záštitu nad třetím ročníkem této soutěže převzal Ing. Petr Koudela, jednatel společnosti Moravian-Silesian Tourism.
Soutěž se konala v budově školy na Dušní ulici 1106/8 v Ostravě – Vítkovicích a zapojila se do ní čtyřčlenná družstva žáků základních škol. Celá soutěž byla zaměřena technické památky v Ostravě a Moravskoslezském kraji a tomu odpovídalo i zaměření jednotlivých soutěžních stanovišť.
Při registraci účastníků si kapitáni soutěžních družstev vylosovali soutěžní pořadí. Následovalo slavnostní zahájení celé soutěže v aule školy. Po tomto slavnostním zahájení jednotlivá družstva v doprovodu žáků pořádající školy navštívila podle stanoveného harmonogramu jednotlivá soutěžní stanoviště.
Podle propozic si soutěžní družstva musela předem připravit pro svou třídu dvoudenní školní zájezd v rámci Moravskoslezského kraje na téma Po stopách technických památek. Volba navštívených míst, celkové trasy, programu a termínu byla na rozhodnutí soutěžících. Takto připravenou školní exkurzi včetně nákladů pak prezentovali v PowerPointu před soutěžní porotou.
Na dalších stanovištích soutěžící absolvovali zeměpisný kvíz zaměřený na cestovní ruch Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy. Další obsahová část soutěže byla zaměřena na poznávání technických objektů a lokalit v Moravskoslezském kraji na základě fotografií nebo indicií. Jedno ze stanovišť v této sekci bylo zaměřeno na krajové speciality, a to konkrétně na poznávání hornického jídelníčku. Na všech stanovištích soutěžící získávali body a tím i celkové umístění v soutěži.
Do třetího ročníku soutěže se zapojilo celkem 10 družstev. Pod číslem 1 startovalo soutěžní družstvo ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, pod číslem 3 ZŠ Ostrava – Michálkovice, pod číslem 4 družstvo ZŠ Ostrava – Dubina, F. Formana 45, pod číslem 5 ZŠ Ostrava – Bělský les, B. Dvorského 1, pod číslem 6 družstvo ZŠ a MŠ Waldorfská I, pod číslem 7 družstvo ZŠ Ostrava – Hrabová, p. o., pod číslem 8 družstvo ZŠ Ostrava, Matiční 5, pod číslem 9 ZŠ a MŠ Chuchelná, Komenského 186, pod číslem 10 družstvo ZŠ Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100 a pod číslem 11 družstvo ZŠ a MŠ Waldorfská II. Startovní číslo 2 bylo určeno pro družstvo ZŠ Ostrava – Vítkovice, Šalounova 56, která se ze soutěže omluvila.
Třetího ročníku soutěže Znáš svůj kraj? se zúčastnilo celkem 40 soutěžících z 10 základních škol. V celkovém pořadí se na 1. místě se umístilo družstvo ze ZŠ a MŠ Chuchelná, Komenského 100 ve složení Sabina Zajíčková, Tatiana Dubělčíková, Jan Stoček a Jan Pekárek. Druhé místo obsadilo družstvo ze ZŠ a MŠ Waldorfská, Ostrava ve složení Viktor Mück, Františka Hanusová, Sofie Najvert a Zahuta. Na třetím místě se umístilo družstvo ze ZŠ Ostrava, Matiční 5 ve složení Nora Labuzíková, Dafni Grycová, Václav Jirman a Jakub Valošek.
Vyhodnoceni byli i nejlepší řešitelé vědomostního kvízu. Na 1. místě v této kategorii se umístila Sabina Zajíčková ze ZŠ a MŠ Chuchelná, Komenského 186 společně s Dafni Grycovou ze ZŠ Ostrava, Matiční 5. Druhé místo ve vědomostním kvízu získala Michaela Sládková ze ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72 a na třetím místě se umístila Barbora Hanzelková ze ZŠ Ostrava – Michálkovice.
Oceněny byly i nejlepší prezentace školního zájezdu: na 1. místě se umístilo družstvo ZŠ a MŠ Chuchelná, Komenského 186, na druhém místě pak družstvo II ze ZŠ a MŠ Waldorfská a na 3. místě družstvo ze ZŠ Ostrava – Dubina, F. Formana 45.

Projekt „Soutěž znáš svůj kraj? 2023“ je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.