Angličtina v Budapešti

Michal KubíkAktuality ze školy

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

Ve dnech 15. a 16. května 3023 se žáci 2. a 3. ročníků oborů Cestovní ruch a Hotelnictví pod vedením tandemu vyučujících Mgr. Látalové a Mgr. Strišové zúčastnili kulturní exkurze do Budapeště v rámci projektu odborné angličtiny OKAP. Cílem akce bylo, aby si žáci vyzkoušeli průvodcovskou činnost v angličtině. Prezentovali se tedy před významnými maďarskými památkami, jako je např. Budínský hrad, Rybářská bašta nebo monumentální budova Parlamentu. Exkurzi zakončili procházkou po centru Budapešti, kde mohli načerpat atmosféru maďarské metropole.