Online setkávání v rámci projektu Interreg

Pavel VoborníkAktuality ze školy

V rámci projektu Inovace odborného vzdělávání pro trh práce, který realizujeme již 3. rokem s naší partnerskou školou Zespół Szkół Ekonomiczno –  Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej v Cieszyne, jsme původně měli realizovat projektová setkání „naživo“. Toto nám protiepidemická opatření neumožnila, proto jsme tuto aktivitu nahradili online setkáními. Na obou online setkáních jsme navzájem sdíleli informace o našich školách, městech a hlavně o workshopech, na kterých jsme pilovali gastronomické dovednosti.