Přednáška pod vedením Mgr. Lukáše Látala z organizace Nebuď oběť

Michal KubíkAktuality ze školy

Dne 7. 4. 2022 se v aule školy konaly rovnou 2 přednášky pod vedením Mgr. Lukáše Látala z organizace Nebuď oběť, která se zabývá nebezpečím ve virtuálním světě.

Přednášek se účastnili žáci od prvních po třetí ročníky.

Třídy 1H, 1CR, 1GK a 1KČ se věnovaly problému kyberšikany a sextingu. Lekce byla dvouhodinová a žáci byli seznámeni se základními riziky internetu a komunikačních technologií. Během přednášky byly stanoveny základní body prevence, řešení i pomoc při útoky kyberagresora.

Ve druhé skupině byly třídy 2H, 2CR, 3GK, 3H a 3CR a jejich dvouhodinovka  byla zaměřena na sociální sítě a kybergrooming, jelikož sociální sítě chápeme jako nedílnou součást života mladých lidí, s kterou se ovšem váže množství reálných hrozeb a nebezpečí. Žáci se naučili, jak těmto hrozbám předcházet a jak postupovat při reálném nebezpečí.

Tato akce byla uspořádána za finanční podpory Moravskoslezského kraje.