obecný úvodní obrázek příspěvku sšgtl ahol

Modernizace technického vybavení pro zkvalitnění výuky

ssgtl_aholProjekty školy

Projekt:                                Modernizace technického vybavení pro zkvalitnění výuky CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010839

Realizace:                            říjen 2019 – duben 2020

Poskytnutá částka:             1.742.000,- Kč

 

AHOL-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství úspěšně zrealizovala projekt „Modernizace technického vybavení pro zkvalitnění výuky“. Pořídili jsme vybavení učebny pro integraci cizího jazyka do výuky ostatních předmětů v rámci klíčových kompetencí podporovaných IROP s kapacitou 24 osob. Učebna byla vybavena výpočetní technikou a kvalitativně ovlivní vzdělávání žáků pro získávání požadovaných kompetencí uplatnitelných na trhu práce. Projekt byl spolufinancován z fondů EU.