obecný úvodní obrázek příspěvku sšgtl ahol

Vytváření vzdělávacích programů v souladu s Národní soustavou kvalifikací

ssgtl_aholProjekty školy

Vytváření vzdělávacích programů v souladu s Národní soustavou kvalifikací a jejich pilotní ověřování

Realizátor:                AHOL-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství

Partneři:                   AHOL-Střední odborná škola s.r.o.

                                 AHOL-Vyššíodborná škola o.p.s.

 

Realizace:                  1.3.2010 –28.2.2013, udržitelnost do 29.4.2018

Poskytnutá částka:   1.742.482,40 Kč

Projekt nabídl  nové možnosti v oblasti dalšího vzdělávání. Poskytnul účastníkům příležitost k  získávání a uznávání kvalifikací použitelných na trhu práce a ke zdokonalování  klíčových kompetencí potřebných pro uplatnění v pracovním životě. Bylo  vytvořeno 5 vzdělávacích programů z oblasti gastronomie a služeb cestovního  ruchu v souladu s Národní soustavou kvalifikací (NSK):

  1. Stravovací aubytovací služby
  2. Kuchař-číšník
  3. Průvodce  cestovního ruchu
  4. Barman
  5. Sommelier

Po jejich pilotním  ověření absolvovala většina účastníků zkoušky dle hodnotících standardů Národní soustavy kvalifikací. Celkem bylo proškoleno  210 účastníků, z toho 160 obdrželo Osvědčení  o získání profesní kvalifikace.

Odborná i laická  veřejnost byla na dvou seminářích informovaná o obsahu a významu projektu.