Adapťák v Beskydech

Pavel Voborník Aktuality ze školy

Žáci prvních ročníků se ve dnech 8. – 10. září zúčastnili adaptačního programu, který je velmi důležitým začátkem k vytváření sociálního klimatu v nových třídních kolektivech. Pobyt se uskutečnil v malebném prostředí Beskyd, konkrétně v rekreačním středisku HResort v Kunčicích pod Ondřejníkem. Během adaptačního pobytu o sobě žáci získali více informací a poznali tak vlastnosti a dovednosti nejen spolužáků, ale také učitelů, které by se ve škole nemuseli vůbec dovědět. Adaptačního pobytu se účastnili také třídní učitelé a školní metodik prevence. Prevence rizikového chování skrze budování atmosféry, spolupráce, tolerance a otevřené komunikace uvnitř skupiny je nejdůležitější pro minimalizování výskytu rizikového chování. 

⇓⇓