Zahájení školního roku

Pavel VoborníkAktuality ze školy

Ve středu 1. září 2021 jsme v aule naší školy přivítali žáky prvních ročníků. Na setkání s nimi jsme se moc těšili, slavnostní zahájení středoškolského studia patří tradičně k nejdůležitějším momentům v životě školy. Prvákům přejeme, aby se jim na škole líbilo, aby se brzy naplno zapojili nejen do výuky, ale i do všech mimoškolních aktivit.