Exkurze maturantů do Prahy

Michal KubíkAktuality ze školy

Dva poslední zářijové dny strávili maturanti oboru Cestovní ruch a Hotelnictví v Praze spolu s Mgr. Lenkou Strišovou a Mgr. Jaroslavem Vaňkem.

První den exkurze byl zasvěcen poznávání expozic Národního muzea. Nejvíce času jsme věnovali expozici České dějiny 20. století, protože právě kultura a literatura 20. století je probírána v rámci maturitního ročníku. Neopomněli jsme si také prohlédnout busty slavných českých velikánů, zvláště pak spisovatelů, jako např. Boženy Němcové nebo F. L. Čelakovského. Po prohlídce muzea následovala procházka po hlavních historických památkách v centru Prahy.

Vrcholem exkurze byl však druhý den. Navštívili jsme totiž Poslaneckou sněmovnu, kde nás provázel asistent poslance Jakuba Jandy. Bohužel jsme nemohli vstoupit do zasedacího sálu, protože právě probíhala schůze sněmovny, ale i tak jsme měli možnost vidět na vlastní oči poslance dosud známé jen z televize nebo krásné historické prostory Thunovského paláce, kde pracují.

Počasí nám přálo, nálada byla skvělá a všichni si z našeho velkoměsta jistě přivezli spoustu dojmů a zážitků.