Úspěšné ukončení výuky odborné angličtiny

Michal KubíkAktuality ze školy

V rámci projektu OKAP II – Rozvoj odborné angličtiny na středních školách v Moravskoslezském kraji se na naší škole konaly dva kurzy odborné angličtiny. Do kurzu s tandemovou výukou, vedenou současně učitelem angličtiny i učitelem odborných předmětů, se zapojili žáci druhých a třetích ročníků oborů Hotelnictví a Cestovní ruch.

Žáci od února do června 2022 absolvovali celkem 40 hodin odborné angličtiny zaměřené na hotelnictví a turismus. Nejen v odborných učebnách, ale i během výjezdů a exkurzí si prohloubili znalosti odborné slovní zásoby a posílili jazykové kompetence v rámci komunikace a řešení situací spjaté s jejich oborem.

 

Tyto aktivity byly financovány z projektu OKAP II v Moravskoslezském kraji – Rozvoj odborné angličtiny na středních školách s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613.