Podpora doučování pro ZŠ, SŠ a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, pro kalendářní rok 2022

Michal KubíkProjekty školy

   

Název projektu:         Podpora doučování pro ZŠ, SŠ a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, pro kalendářní rok 2022

Registrační číslo:       0173/DOUCOVANI_SKOLY/2022 / 9928/2022-2

Poskytovatel:             MŠMT

Doba realizace:          1/2022 – 8/2022

Částka:                       71.500,- Kč

 

Projekt byl realizován na AHOL – Střední škole gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 1106/8, 703 00 Ostrava – Vítkovice. Jeho cílem je kompenzovat vzdělanostní ztráty způsobené pandemií covid-19 od března 2020 a snížit vzdělanostní nerovnosti vzniklé v důsledku této pandemie.

Naplnění cíle projektu bylo realizováno prostřednictvím individuálního a skupinového doučování žáků školy. Doučování žáků probíhalo prezenční formou a bylo zaměřeno na stěžejní předměty jednotlivých školních vzdělávacích programů jako např. český jazyk a literatura, cizí jazyky, matematika, odborné profilové předměty včetně odborného výcviku. Doučování vedli interní pedagogové školy.

 

Financováno Evropskou unií . Next Generation EU.