Prevence rizikových projevů chování 2021 – 2022

Michal KubíkProjekty školy

Název projektu:            Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní  2021/2022

Registrační číslo:        03345/2021/ŠMS

Poskytovatel:                Moravskoslezský kraj

Doba realizace:             9/2021 – 8/2022

Částka:                        78.000 Kč

 

Na AHOL – Střední škole gastronomie, turismu a lázeňství je ve školním roce 2021/2022 realizován projekt s názvem Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2021/2022. Nejvýraznějšími aktivitami tohoto projektu jsou adaptační pobyt pro žáky prvních ročníků, prožitkové programy a workshopy zaměřené na duševní zdraví a možné hrozby spojené s používáním sociálních sítí.

Žáci prvních ročníků se zúčastnili adaptačního kurzu v rekreačním středisku Beskydský H-Resort v Kunčicích pod Ondřejníkem ve dnech 8. – 10. září 2021. Adaptační pobyt žáků prvních ročníků všech oborů byl primárně zaměřen na seznámení se se spolužáky, na vytváření vztahů mezi žáky jednotlivých tříd i mezi žáky jednotlivých oborů a na vybudování vztahů s třídním učitelem. Mgr. Kristýna Kuželová, školní metodička prevence, připravila ve spolupráci s třídními učiteli program zahrnující hry a aktivity na poznávání spolužáků, začlenění do kolektivu, rozvoj vzájemné komunikace i schopnosti empatie a respektování odlišných názorů. Důležitá byla snaha vytvořit přátelskou, otevřenou a zároveň bezpečnou atmosféru v jednotlivých třídních kolektivech a podpořit tím spolupráci třídního kolektivu. Tuto snahu podpořily i aktivity zážitkové pedagogiky, které vedl Mgr. Michal Hofman. Prostřednictvím her, pohybových aktivit a soutěží žáci i třídní učitelé dále prohlubovali poznávání sebe sama, poznávání svých vrstevníků, vytváření a udržování zdravých vztahů. Během adaptačního pobytu si žáci jednotlivých tříd sestavili pravidla třídy a tímto i dalšími aktivitami procvičovali komunikaci, diskuzi, hájení svých názorů, přijímání kritiky a zpětné vazby. Zařazeny byly i pohybové aktivity, při kterých museli spoléhat na druhé a tím si potvrdili své postavení v kolektivu, důvěrnost vůči další osobě.

V říjnu 2021 realizovala Mgr. Kristýna Kuželová ve vybraných třídách testování klimatu tříd. Ve dnech 3. a 4. října 2021 ve třídách 1KČ, 1H a 1CR probíhal v rámci workshop zaměřený na duševní zdraví. Každý workshop trval 5 vyučovacích hodin, vedli ho lektoři organizace Nevypusť duši a žáci se během něj učili, jak se starat o duševní zdraví, jaké jsou hlavní principy duševní hygieny a jak zvládat školní stres. Součástí workshopu bylo také sdílení příběhů z vlastní zkušenosti o tom, jaké to je žít s duševním onemocněním.

Na základě zájmu žáků 3. ročníku byl preventivní program doplněn besedou na téma Závislosti s Petrem Harazinem. Beseda se uskutečnila 19. října 2021  v aule školy. Petr Harazin je zakladatelem a zpěvákem skupiny Nebe, a také člověkem, který překonal závislost na alkoholu. Přednášející žákům popsal svůj životní příběh – jak se s alkoholismem zvládl poprat. Žáci se také dověděli, kam se obrátit pro pomoc, případně jak postupovat, když se nejen tato závislost v jejich okolí objeví. Závěr besedy sloužil jako prostor k diskuzi.

Preventivní program byl na základě zájmu žáků doplněn o aktivity na  bázi společenské zodpovědnosti. K těmto aktivitám patřilo zapojení žáků 4. ročníku do akce „Halloweenská kavárna“, kde žáci vyráběli a prodávali kávové speciality, míchané nápoje a také dezerty. Výtěžek z akce ve výši 5.000,- putoval na podporu mobilního hospice Ondrášek. Další podpora pro zmíněný mobilní hospic byla akce Papučový den.

  1. dubna 2022 se v aule školy konaly celkem dvě přednášky pod vedením Mgr. Lukáše Látala z organizace Nebuď oběť, která se zabývá nebezpečím ve virtuálním světě. Přednášek se účastnili žáci prvních až třetích ročníků.

Třídy 1H, 1CR, 1GK a 1KČ se věnovaly problému kyberšikany a sextingu. Lekce byla dvouhodinová a žáci byli seznámeni se základními riziky internetu a komunikačních technologií. Během přednášky byly stanoveny základní body prevence, řešení i pomoc při útoky kyberagresora.

Ve druhé skupině byly třídy 2H, 2CR, 3GK, 3H a 3CR a jejich přednáška  byla zaměřena na sociální sítě a kybergrooming, jelikož sociální sítě chápeme jako nedílnou součást života mladých lidí, se kterou se ovšem váže množství reálných hrozeb a nebezpečí. Žáci se naučili, jak těmto hrozbám předcházet a jak postupovat při reálném nebezpečí.

Náš projekt prevence jsme zakončili úspěšně organizací projektového dne, který se jmenoval „Světový den zdraví“. Naše oslava započala 7. 4. 2022, kdy žáci prvního ročníku oboru Gastronomie se zaměřením Kuchař v moderní gastronomii připravovali zdravé pokrmy – například kuskus s grilovanou zeleninou a uzeným tofu, pomazánky z červené řepy, luštěnin, zdravé moučníky a podobně. O den později 8. 4. 2022 se konal samotný projektový den, kterého se účastnili další třídy nejen prvních, ale také druhých ročníků. Žáci ve svých třídách vytvářeli plakáty na témata z oblasti zdraví jako je zdravá strava, poruchy příjmu potravy, závislosti             a podobně. Poté se ve vestibulu školy vyrobené plakáty vystavily. Při této příležitosti měli žáci všech ročníků možnost ochutnat výrobky – zdravé pokrmy a nápoje, které nabízeli žáci druhého ročníku Hotelnictví.

Den zdraví měl opravdu velký úspěch, jelikož metodička prevence po jeho uskutečnění zaznamenala zvýšený zájem žáků o výživu, sestavování jídelníčků a obecně se žáci začali zajímat o možnostech zdravějšího životního stylu.

 

Tento projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje