Soutěž „Znáš svůj kraj?“

Michal KubíkProjekty školy

Název projektu:         Soutěž „Znáš svůj kraj?“

Registrační číslo:       0692/2021/ŠaS

Poskytovatel:             Statutární město Ostrava

Doba realizace:          1/2021 – 12/2021

Částka:                       50.000,- Kč

AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství uspořádala v pátek 12. listopadu 2021 1. ročník soutěže určené pro žáky 8. a 9. tříd základních škol s názvem Znáš svůj kraj? Záštitu nad prvním ročníkem této soutěže převzala náměstkyně primátora statutárního města Ostravy Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph. D. a Ing. Petr Koudela, jednatel společnosti Moravian – Silesian Tourism.

Soutěž se konala v budově školy na Dušní ulici 1106/8 v Ostravě –  Vítkovicích a zapojila se do ní šestičlenná družstva žáků základních škol. Tematicky byla celá soutěž zaměřena na Moravskoslezský kraj a Statutární město Ostravu z pohledu  cestovního ruchu. Tomu odpovídalo i zaměření jednotlivých soutěžních stanovišť.