obecný úvodní obrázek příspěvku sšgtl ahol

Výchova k podnikavosti prostřednictvím studentských minipodniků

ssgtl_aholProjekty školy

Projekt:                       Výchova  k podnikavosti prostřednictvím studentských minipodniků

Reg.číslo:                   CZ.1.07/01.01.00/54.0048 

Realizátor:                 AHOL-Středníškola gastronomie, turismu a lázeňství

Partner 1:                   SOU a SOŠSČMSD, Znojmo, s.r.o.

Partner 2:                   AHOL-Středníodborná škola s.r.o.

Doba realizace:          13.10.2014  – 31.7.2015

Poskytnutá částka:     3.391.696,42 Kč

Projekt si klade  za cíl podpořit podnikavost žáků oborů Kuchař-číšník a Ošetřovatel  prostřednictvím založení celkem 8 studentských podniků. Projekt realizují 3  střední školy – AHOL-SŠGTL (realizátor),SOU a SOŠ Znojmo a AHOL-SOŠ s.r.o.(partneři). Na každé škole bude vytvořen vybavený prostor jako administrativní  zázemí studentských podniků. Činnost firem budou zastřešovat tři osoby: hlavní  garant, mentor – odborník z praxe, a kouč, který bude žáky přímo vést pomáhá  jim rozvíjet dovednosti a kompetence a dosahovat jejich vlastních pozitivních  cílů. Ve škole žadatele vznikne Centrum studentských podniků, které bude  poskytovat metodickou pomoc všem podnikům. Bude zpracována studijní opora jako  podpůrný výukový a studijní materiál v předmětech, kterých se dané oblasti  budou týkat. Pedagogové budou proškolení pro nové metody výuky. Bude  realizováno 8 workshopů a soutěžní přehlídka studentských podniků.

Studentské  podnikání je vhodná cesta k rozvoji klíčových kompetencí, zejména kompetenci  k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, finanční gramotnosti a  ekonomického myšlení v podmínkách tržního prostředí. Při řízení firmy žáci  využívají vědomostí a dovedností z řady předmětů, např. z ekonomiky, českého apopř. i cizího jazyka, občanské nauky, podle zaměření podnikatelských aktivit i  z odborných předmětů