obecný úvodní obrázek příspěvku sšgtl ahol

Podpora rozvoje jazykových a přírodovědných kompetencí

ssgtl_aholProjekty školy

 

Projekt:                          Podpora  rozvoje jazykových a přírodovědných kompetencí

Realizace:                       červen2017 – duben 2018     

Poskytnutáčástka:        3.139.008,- Kč 

AHOL-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství zrealizovala  projekt „Podpora jazykových a přírodovědných  kompetencí“. Pořídili jsme vybavení dvou odborných učeben – jazykové  laboratoře  pro 24 žáků  a  učebny  přírodních věd pro 24 žáků. Obě učebny jsou vybaveny výpočetní technikou a  kvalitativně ovlivní vzdělávání žáků pro získávání požadovaných kompetencí  uplatnitelných na trhu práce.  Projekt byl  spolufinancován z fondů EU