obecný úvodní obrázek příspěvku sšgtl ahol

Prevence rizikových projevů chování 2018-2019

ssgtl_aholProjekty školy

Názevprojektu:         Prevence rizikových projevů chování

Poskytovatel:             Moravskoslezskýkraj

Doba realizace:          9/2018– 8/2019

Částka:                                   80.000,-Kč

Naše škola obdržela  dotaci z prostředků Moravskoslezského  kraje na realizaci projektu „Prevence  2018/2019“. Projekt bude realizován ve školním roce 2018/19.

Realizace bude  probíhat celý školní rok 2018/2019. Uskuteční se tyto aktivity:

  1. a) Adaptační  program pro žáky 1.ročníků – v rekreačním středisku v Kunčicích pod Ondřejníkem
  2. b) Tematické  prožitkové programy pro všechny žáky školy – v budově školy v  Ostravě-Vítkovicích, popř. u poskytovatelů programů – např. Městská policie

Základním  principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení  a minimalizaci rizikových projevů chování, výchova ke zdravému životnímu

stylu, k rozvoji  pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání  zátěžových situací.

Cílem tohoto  projektu je podpora primární prevence, ochrana zdraví dětí a mládeže,  posilování povědomí, jež pozitivně ovlivní způsob života mladé populace.  Realizací

dlouhodobého  programu primární prevence chceme dosáhnout zlepšení sociální klimatu ve škole.  Tematické programy se svým obsahem prolínají, žáci se na těchto

aktivitách budousetkávat v podobném složení.

Cíle programu  zaměřené na žáky:

  • přivést žáky k  náhledu na své chování a ujasnění si svých priorit,
  • přijetí  zodpovědnosti za své chování se všemi důsledky, které s tím souvisí,
  • zlepšení klimatu  ve třídě, podpora a rozvoj zdravého chování, vzájemnému respektu a  ohleduplnosti, vedení k pochopení a přijetí odlišností jednotlivců
  • uvědomění sitoho, že každý má svoji cenu, něco umí, v něčem je dobrý.

Projekt má za úkol  napomoci výchově dětí a mládeže k osvojení pozitivního sociálního chování a  rozvoji osobnosti a k výchově ke zdravému způsobu života