obecný úvodní obrázek příspěvku sšgtl ahol

Inovace odborného vzdělávání pro trh práce

ssgtl_aholProjekty školy

Název projektu:

Inovace odborného vzdělávání pro trh práce

Reg. číslo:

CZ.11.3.119/0.0/0.0/17­_027/0001669

Poskytovatel:     

Interreg V – A ČR – PL

Doba realizace:

01/2019 – 12/2020, prodlouženo do 12/2021

Partneři:

AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství
Zespół szkół ekonomiczno – gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn

Dotace:

99.336,01 EUR (CZ)
90.253,25 EUR (PL)

 

Projekt byl zaměřen na inovace, zvyšování atraktivity a efektivity odborného vzdělávání prostřednictvím inovací školských vzdělávacích programů dvou partnerských odborných škol AHOL-Střední školy gastronomie, turismu a lázeňství  z Ostravy a Zespółu szkół ekonomiczno-gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej z Cieszyna.

Školy mají podobné zaměření – gastronomie a cestovní ruch. Na základě analýzy potřeb vzdělávání a požadavků trhu práce byly vytvořeny společné vzdělávací výstupy.

 

V rámci projektu proběhly tyto společné aktivity:

  • dvě týdenní výměnné stáže žáků obou partnerů v ČR a Polsku, kde se žáci navštívili vybrané hotely, restaurace a firmy reprezentující to nejlepší z oblasti gastronomie a cestovního ruchu, poznaly navzájem své školy a atraktivity regionu.
  • vzdělávací kurzy Barman, Sommelier, Carving a Flair, kterých se zúčastnili žáci obou škol.
  • tvorba studijních opor k rozšíření výuky – Barista, Teatender, Sommelier, Beertender, Enogastronomie, Moderní technologie, IT v cestovním ruchu, Mediální gramotnost a Inovativní metody ve výuce. Studijní opory byly pilotně ověřovány žáky a pedagogy obou škol a jsou v českém i polském jazyce dostupné v MOODLu.

 

Aktivity projektu mají napomoci ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.      I přes stále klesající nezaměstnanost jsou absolventi jednou z nejzranitelnějších skupin díky své nezkušenosti, nedostatku praktických dovedností, nedostatku flexibility. Stále přetrvává strukturální nesoulad poptávaných a nabízených pracovních míst. Zaměstnavatelé mají zájem o pracovní síly, ale velká konkurence je nutí, aby co nejrychleji reagovali na požadavky trhu,    a v krátkých časových obdobích jsou nuceni měnit personální a kvalifikační požadavky na zaměstnance. Náš projekt se snažil o to, aby absolventi byli schopni požadavky zaměstnavatelů naplnit, učí je adaptovat se na nové podmínky.

Vzhledem k tomu, že mimořádná opatření související s pandemií nemoci covid-19 nám neumožnila realizovat řadu společných aktivit, snažili jsme se alespoň formou videí a videokonferencí sdílet naše výstupy s polskou partnerskou školou, jak můžete vidět ve videích níže.