obecný úvodní obrázek příspěvku sšgtl ahol

Inovace odborného vzdělávání pro trh práce

ssgtl_ahol Projekty školy

Projekt:
Inovace odborného vzdělávání pro trh práce CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001669

Partneři:
AHOL-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství
Zespół szkół ekonomiczno-gastronomicznych im. macierzy ziemi cieszyńskiej, Cieszyn

Dotace:

99.336,01 EUR (CZ)
90.253,25 EUR (PL)

Realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Projekt je zaměřen na inovace, zvyšování atraktivity a efektivity
odborného vzdělávání prostřednictvím inovací školských vzdělávacích programů obou partnerských odborných škol.
Školy mají podobné zaměření – gastronomie a cestovní ruch.
Na základě analýzy potřeb vzdělávání a požadavků trhu práce budou vytvořeny společné vzdělávací výstupy, které budou po pilotním testování implementovány do školských vzdělávacích programů studijních oborů.
Proběhnou výměnné stáže žáků obou partnerů.