Adaptační kurz 1. ročníků

Michal KubíkAktuality ze školy

V pondělí 11. 9. 2023 se třídy 1. ročníku spolu se svými třídními učiteli vydaly na adaptační pobyt na rekreační středisko H-Resort v Kunčicích pod Ondřejníkem. Ráno jsme se všichni sešli na hlavním vlakovém nádraží v Ostravě a vyjeli směr Kunčice pod Ondřejníkem. Proces poznávání započal již ve vlaku, kde si část třídy začala zpívat a další se přidali. Z nádraží v Kunčicích pod Ondřejníkem nás čekala 2,5 km dlouhá trasa k H-Resortu. Byli jsme mile překvapeni, jak pěkné ubytování na nás čekalo. Po vydatném obědě nastal odpočinek v chatkách. Odpoledne si pro nás tělocvikář pan Michal Hofman připravil aktivity zaměřené na důvěru, vzájemnou pomoc, šikovnost a vytrvalost. Ve 14:00 hodin jsme se všichni zúčastnili fáborkového závodu v blízkém lese, kde jsme měli za úkol překonávat překážky a hlavně nalézt cestu zpět. Od 16:00 hodin nás čekaly soutěže na hřišti mezi třídami. Diplom za 1. místo získala třída 1H, ale i ostatní byli odměněni za velkou bojovnost. Po večeři si pro nás aktivity připravili třídní učitelé. Některé třídy zpívaly u táboráku, jiné kreslily erb třídy nebo si tvořily třídní pravidla a čas byl i na poznávací hry. Je třeba říct, že si všichni zúčastnění zaslouží velkou pochvalu. Adaptační kurz splnil cíle, které si předsevzal. Žáci se navzájem lépe znají, užili si zábavu a mají plno sil do nového školního roku.