Exkurze do naší matičky Prahy

Michal KubíkAktuality ze školy

Ve dnech 2. – 3. května skupina žáků 3. ročníku oboru Hotelnictví a Cestovní ruch podnikla v rámci Odborné angličtiny exkurzi do naší matičky Prahy J.  Jedná se o aktivitu z projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613.

Vše vzešlo ze samotné iniciativy žáků a pod vedením odborného tandemu vyučujících Mgr. Pospíšilové a Mgr. Kuželové řešili v angličtině nejen průvodcování málo známými, ale o to zajímavějšími místy hlavního města, ale také řešili rezervační systémy, hotelový check-in, stejně jako řešení problémů. V rámci 32 kilometrů, které jsme měli v nohách, jsme objevili skrytá kouzla Prahy, od nejstaršího hotelu až po bar, kde je vše z ledu, konče.