Exkurze do Dopravního podniku Ostrava

Pavel VoborníkAktuality ze školy

V úterý 19. dubna se žáci oboru Cestovní ruch zúčastnili exkurze do Dopravního podniku v Ostravě. V rámci exkurze si žáci maturitního ročníku ověřili fungování podniku v praxi. Nahlédli do majetkové struktury podniku, finančního plánování a procesu logistiky. Navštívili dispečink, prostory, kde dochází k technické kontrole tramvají a součástí byla i jízda na zkušební trati s využitím záchranné brzdy.