Konference projektu Rozvoj odborné angličtiny na středních školách

Michal KubíkAktuality ze školy

Ve čtvrtek 11. 5. 2022 proběhl v prostorách ostravského KVICu (krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) závěrečný workshop u příležitosti ukončení dvouletého projektu OKAP II – Rozvoj odborné angličtiny na SŠ (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613)

Kromě shrnutí tohoto dvouletého projektu za účasti a prezentací pedagogů a vedení všech škol do projektu zapojených naše žákyně Valentina Apostolova a Natálie Doležalová z 2CR, které se tento školní rok spolu s dalšími 17 žáky zapojily do projektu odborné angličtiny (Services in the travel trade), vystoupily s prezentací plněných úkolů v angličtině.