Mystery Boxes a Evropská cena kvality

Michal KubíkAktuality ze školy

Ve školním roce 2021/2022 (1. 9. 2021 – 30. 4. 2022) proběhl mezi naší školou a dívčí církevní školou z turecké Ankary eTwinning projekt s názvem Mystery Boxes. Do projektu, jehož koordinátorkou, garantkou i aktivní účastnicí byla Mgr. Naďa Pospíšilová, bylo zapojeno celkem 14 žáků naší školy z 1. a 2. ročníku oboru Cestovní ruch a oboru Hotelnictví. Na turecké straně byl stejný počet účastníků. Kromě národního certifikátu kvality (září 2022) nám byla 12. června 2023 udělena Evropská cena kvality.